BIURO RACHUNKOWE SKIERNIEWICE
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Serdecznie witamy

Profesjonalne oferty księgowe o najwyższej jakości obsługi Klienta wraz z rzetelnymi informacjami to wyznacznik naszej działalności. Sukces osiągamy dzięki obopólnej korzyści i zadowoleniu.

biuro rachunkowe Skierniewice

Nasz zespół składa się z dynamicznych i skutecznych profesjonalistów, dla których outsourcing księgowo-finansowy to pasja i przyjemność.

Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem, nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę, a zaangażowanie pozwala na zadbanie o każdego Klienta indywidualnie.

Tak wygląda sporządzanie przez nas rocznych sprawozdań finansowych:

  • prowadzimy podatkowe księgi przychodów oraz rozchodów
  • prowadzimy obsługi kadrowo-płacowe, a także dokumentację ZUS
  • prowadzimy księgi handlowe

Dlaczego warto powierzyć nam swoje zaufanie?

Doświadczenie na przełomie wielu lat skutecznie dowiodło, że prowadzanie działalności gospodarczej nie należy do prostych. Pomogliśmy przejść naszym Klientom przez momenty, w których potrzebowali wsparcia. A dzięki pomocy w odnalezieniu najlepszych rozwiązań, współpraca z nami trwa do dziś.

Mamy wyłącznie indywidualne podejście!

Prowadzenie firm wymaga poświęcenia sporego czasu, którego brakuje naszym Klientom. Dlatego też dokładamy starań, aby nasza elastyczność miała ogromny wpływ na ich rozwój.

Definicje związane z rachunkowością

Rachunkowość – system rejestru gospodarczego ujmujący w mierze pieniężnej i przekroju odrębnych podmiotów gospodarczych razem z etapami produkcji, zaopatrzenia, konsumpcji i nagromadzenia. Rachunkowość to system, który jest sformalizowany i przedstawia rozwój prowadzonej firmy, pomagając w jej ocenie. Fundamentalnym celem rachunkowości jest przesłanie rzetelnego i faktycznego obrazu warunków majątkowych i finansowych firmy. Przedmiot rachunkowości to każde zdarzenie gospodarcze, które wyrażone zostało w mierniku pieniężnym i wpływa na przekształcenie sytuacji podmiotu gospodarczego i jego zasoby oraz wyniki.


Wszystkie firmy, spółki, osoby prywatne z miasta Skierniewice zaprasza nasze biura rachunkowe do współpracy.


Rachunkowość podatkowa – odnosi się do ewidencji gospodarczej, która jest konsekwencją uregulowań prawa podatkowego i jego reakcji na księgi rachunkowe, zarządzane zgodnie z prawem bilansowym. Ideą rachunkowości podatkowej jest zajmowanie się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, tudzież operacjami gospodarczymi, niezastąpionymi w precyzowaniu dochodów i obciążeń podatkowych, związanych z działalnością firmy. Jej klientem jest Urząd Skarbowy, a subiektami osoby fizyczne oraz spółki cywilne.


VAT – podatek od nominału dodanego, inaczej zwany podatkiem od towarów i usług. Jest to podatek pośredni, który przyjmowany jest każdorazowo na kolejnych etapach sprzedaży towarów lub usług (tak jak z podatkiem obrotowym). Budowa podatku VAT zakłada brak kaskadowego mieszania się podatku drogą odliczania podatku, który został pobrany w trakcie poprzednich etapów obrotu. Do Polski VAT został wprowadzony dzięki ustawie z 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym. Nieodzowność skoordynowania polskiego prawa podatkowego i prawa Unii Europejskiej sprawiła, że polski ustawodawca uregulował tą sprawę za pomocą nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Inicjatorem pojęcia podatku VAT był niemiecki kapitalista Carl Friedrich von Siemens. To on w 1920 roku zaprezentował ideę tego podatku, lecz obecnie za twórcę VAT-u uważa się Maurice Lauré.


Podatek dochodowy – najpopularniejszy podatek występujący w praktyce. Źródłem opodatkowania jest dochód, czyli przychód uszczuplony o koszty uzyskania przychodu. Aby łatwiej zrozumieć to zagadnienie można posłużyć się następującym wzorem: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, występuje podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Inaczej wygląda to m.in. w Monako, gdzie nie działa podatek dochodowy od osób fizycznych.


Podatnik – polskie przepisy prawa określają podatnika, jako jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobę prawną lub fizyczną, podlegającą powinności podatkowej wg ustaw podatkowych. Każdego roku każdy podatnik rozmawia z księgowym lub odwiedza biuro rachunkowe. Skierniewice mają wielu podatników serdecznie zapraszamy.


NIP - Numer identyfikacji podatkowej – został wprowadzony na mocy ustawy z 1995 roku i służy jako identyfikator podatników. NIP jest kodem, który składa się z 10 cyfr i jest numerem niepowtarzalnym i przyporządkowanym na całe życie. Identyfikator podatkowy nadaje naczelnik urzędu skarbowego. Od września 2011 roku osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej zamiast NIP-u używają numeru PESEL.


Osoba fizyczna – definicja prawna człowieka w prawie cywilnym, od momentu urodzenia, aż do śmierci, w przeciwieństwie od osób prawnych. Osobowość fizyczna jest ideą prawa cywilnego, dlatego brak jej posiadania przez nasciturusa (płód) nie eliminuje go całkowicie z ochrony prawnej.

Biuro rachunkowe Skierniewice